Kameralar henüz gerçeği yansıtmadı Kürt sinemasının öncelikle ışığı ve kamerayı doğru yere, olaya ve kişiye tutup tutmadığı önemlidir. Dolayısıyla Kürt filminin her şeyden önce demokratik ulus kültürünün bir öğesi olarak nerede durduğunu sorgulayan eleştiri yönteminin doğru olacağını, ilk...
Daha önce de söylemişimdir, savaş/korku (horror/war) olarak isimlendirilen türe karşı aşırı bir düşkünlüğüm vardır. Tür dahilindeki filmleri sektirmeden izlemeye çalışırım. İlginç bir türdür savaş/korku; benim gibi birçok takipçisi olmasına rağmen hem fazla üretim yoktur, hem de bu üretimlerin çoğunun...
Folklor kelimesi, Folk (millet, halk) + Lore (bilgi) sözcüklerinin birleşiminden oluşan İngilizce Folklore kelimesinden geliyor. Geniş anlamda folklor, halkın, insanlığın binlerce yıl önceden toplumları için elde ettiği maddi ve manevi bilgi birikimin yansımasıdır. Kimse bu kazanımların kimlere ait...
Suriye’nin Kamışlı’ya bağlı Amûd nahiyesinde açmışım gözlerimi dünyaya, açmamış olaydım. Ailenin tek ve üstelik kız çocuğu olmam, Amûd toplumunda anne ve babamın üzerlerine dedikodulardan kara bulutlar oluşturmuş onlar için hep problem teşkil etmişimdir. Anneme göre, babam; bir erkek evlat için...
Kendi içerisinde birçok anlamı ve özgünlüğü barındıran bir tanımlama olarak Dağ sineması -başlangıç için- ne kadar Kürdistan dağlarına dairse bir o kadar da Halil Dağ’a da dairdir. Tarihsel birikimini dağlarda gerçekleştirmiş bir halkın sinemasının da dağlarda şekillenmiş olması şüphesiz tesadüf...
“Kuru kengerler gibi rüzgarın önünde savrulupduruyoruz. Rüzgar bile bizimle dalgasını geçiyor…” Pera Berbangê Taş binaların içinde mutlu olduğumuzu sanır, şehirlerde ve onların sonsuz tüketim evrenlerinde, bağlılık- bağımlılık ekseninde, iş peşinde, para peşinde ve daha sayısız şey peşinde koşar...
Aşağıdaki ilkeler Avrupa Film Festivalleri Koordinasyonu tarafından 4 Kasım 1995 te Amiens' te kabul edilen "CODE OF ETHİCS FOR FİLM FESTİVALS" adlı metinden yola çıkarak hazırlanmıştır. KURALLAR: 1Festivalin Uzunluğu: Festival filmlerin terci han 5 ile 12...
Yakup Kırmızı / Erzurum H Tipi CezaeviSanatın herkesi ikna eden tek bir tanımı yoktur. Her toplum, her kültür ve hatta her birey kendi özgünlüğünde sanata bir tanım bulur. Dünyada coğrafyanın ve yeryüzü şekillerinin biçimlendirdiği yaşam tarzları toplumlar, kültürler...
Bir çok sitede, bir çok programda vs. İran sineması ve İran sinemasının gelişimi,değişimi gibi konular işlenmekte.  Bazı yazılar az kalıyor, bazıları fazla geliyor. İran sineması ciddi manada farklılıkların, devrimin, diğerleri gibi olmayışın sineması. Yönetmenleri ve işledikleri konuların orjinalliği diğer birçok ülke sinemasından farklı kılıyor İran sinemasını....
Sanatçıların, filozofların, sanatla ilgilenen insanın kısacası sanat üzerine düşünme etkinliğinde bulunan herkesin sanatın amacı, kaynağı üzerine mutlaka bir fikri vardır. Bu fikirleri yönlendiren soruların içinde en popüleri “ Sanat ne içindir?” sorusu olmakla birlikte, iki temel cevap adeta...