Cinsellik, hem toplumumuzda hem de diğer toplumlarda çok rahat bir şekilde açığa vurulmuş bir kavram değildir. O, her zaman varolmuştur ama, bazı sınırlamaları da her zaman mecbur tutmuştur. Cinselliği doğal doğrultusundan çıkarıp bastırdığınız ya da kısıtladığınız zaman farklı...
  Amaç Bu çalışmanın amacı sinema ve toplum ilişkisini, onu ortaya çıkaran nedenler ve sonuçlar ile birlikte ortaya koymaktır. Toplumsal olanın sanatsal olanı etkilediği savını temel önerme olarak kabul edilen araştırmada, bir sanat olan sinemayı da bunun içine dahil...
Modern insan jestlerini yitirerek sinematik dünyaya açılmıştı. Bu açılış süreci, Alman sosyolog Norbert Elias'ın deyişine göre "uygarlık süreci"nin bir görünümü olarak da ele alınabilir --insanlar-arası karşılıklı bağımlılık tarzlarının gevşediği, kentlerin artık kalabalıklarıyla ve...
Birçok sinema tarihçisi Belge filmlerin başlangıcı hakkında farklı tarihler ileri sürer. Bazıları Lumiere kardeşleri başlangıç olarak kabul ederken bazıları ise aslolarak  Vertov ile belge filmciliğin başladığını söyler.   Esas olarak bu tartışmalara pek girmeyeceğiz. Sunu demek...
Sinema yapılmaya başlandığından bugüne kadar geçen yüz yıl boyunca sanatçıların ve yazarların bu sanat hakkındaki anlayışları hep gerçeğin optik-mekanik bir yöntemle film üzerinde yeniden çoğaltıldığı, üretildiği olgusundan yola çıkar.   Sinemada, gerçek zamana göre onunla bağdaşmayan...
YILMAZ TEKİN Mekânsal kontekstin, insanın zihin dünyasında yarattığı imgesel çağrışımlar bir noktada insan belleğinde hatırayı güncelleştirir. Hatıra, geçmişin, şimdinin ve belki de geleceğin ve imgesel zeminde canlandırılan soyutlamanın "an" içinde yaşayan insanda yoğunluk kazanıp kabararak yine "an"ın içinde...
Milliyetçi YıkımFuat Uzkınay'ın kızı Mutena Uzkınay, 14 Kasım 1989 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde, İlk Türk Filminin çekimini şöyle anlatıyor: ‘1876 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rusların diktikleri Ayastefanos Anıtı'nı, İttihat ve Terakki Fırkası yıkma kararı aldı. Yıkımı...
  ANTİK ÇAĞ TİYATROSU Tiyatro ilk kez IO 6. yüzyılda Yunan toplumunda dinsel törenden özerkleşerek bir sanat türü haline geldi; dinsel ya da pratik ölçütlerle değil, estetik ölçütlerle değerlendirilen bir "oyun" a dönüştü. Yunan toplumunda tiyatronun öncülü, şarap,...
Mağdur, Haydut, Lider, Politikacı:Efsanevi Haydutlar Kraliçesi Phulan Devi 11 yaşında kocaya satıldı16 yaşında tacizci kocasını terk etti, kaçırıldı, tecavüze uğradı18 yaşında çete lideri oldu20 yaşında tutuklandı31 yaşında politikaya atıldıEvinin önünde öldürüldüğünde 38 yaşındaydı. ...
Derhênerê Şoreşger ê bi navê Xelîl Dax ferasetên çawa şikandin? “Kürt konulu filmleri izlediğimde, hayal kırıklığına uğradım. Bütün bakış açılarıyla zavallı Kürt'ün filmi anlatılıyordu. Kürt insanı zavallılığı ve çaresizliğiyle dile getiriliyordu. Ki ben yiğit Kürt çocuklarını tanımış, onlarla birlikte yıllarca...