Nasıl Bir Sanat

0
68

Sanat, toplumsal bilincin estetize edilmiş manevi değerlerini ifade eder. Sanatın diğer bütün alanlarından da beklendiği gibi; Sinema ve sinema sanatçısının da ahlaki kültürel toplumsallığının gerektirdiği sorumlulukla Hakikati kavraması, yorumlaması ve buna göre konumlanması gerekmektedir. Endüstrileşen


sanata karşı alternatif üretimler yaratmayı, iyi sanat üretimleri sunmayı, içinde bulunulan toplumsal gerçekliğe duyarlı ve kendi toplumsallığını yansıtan, dışarıdan tanımlamaların yerine kendi tanımlamasını ve kültürünü, yerelden yani içerden anlatan bir sanat dili ve formunun yaratılması gerekliliğine inanıyoruz.
Sanatın tekelleşmesine, kültürel hegomonya oluşturmasına karşı, ötekini yok etme ve dışlama temelli değil, birlikte yaşama ve anlama temelli yaklaşıma sahip bir sanat anlayışını benimsiyoruz.
Sanatın, bireycilik anlayışından ziyade toplumsal değerlere dayanması ve var olan değerleri demokratik toplum sanatı perspektifi ile yeniden inşa etmek temel amaçlarımızdandır.
Toplum içi, kadın-erkek-genç-çocuk ve toplumsal yapıyı oluşturan her kesimle yeni ilişkilenme olanaklarının yaratılması gerekmektedir. İfade olanakları açısından zengin bir sanat olan sinemanın, toplumsal rolü önemlidir. Hakim sistemde metalaştırılan kadın ve toplumda oluşturulmak istenen rol modeller tartışılır hale gelmiştir. insan temelli ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yaklaşan bir sanat anlayışını destekliyoruz.
Toplumların kendini ifade ediş ve toplumsal bilincin oluşturulmasının en temel aracı olan dil, toplumsal zenginliğin bir nişanesidir. Bu temelde tüm dillerde sanatsal üretimin yapılmasını ve bunun önünü açmayı hedef olarak belirledik. Başta Kürtçe, Süryanice, Ermenice, Arapça, Türkçe ve tüm Ortadoğu’ lu dillerin sanatsal ifade aracı olması ve bunun sinema yoluyla gerçekleştirilmesinin sağlanması derneğimizin hedefleri arasındadır.
Yeni bir birliktelik ve işbirliği oluşturarak, Ortadoğu’da bir sinema ağı kurmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bu çerçevede başta Ortadoğu halkları olmak üzere, bu amaçlar etrafında buluşulabilecek her kesimle ortak üretim ve birliktelik geliştirmek, demokratik toplum sanatı perspektifimizin gerekliliğidir.

ŞIROVE BIKE

Ji kerema xwe re şîrove bike!
Ji kerema xwe navê xwe binivîse